fbpx
0044 7932 857109
info@certifa-aesthetics.com

Regulamin / Polityka Prywatności

Warunki korzystania

Ta strona zawiera warunki, na których możesz korzystać z naszej witryny www.certifa-aesthetics.com Przeczytaj uważnie niniejsze warunki użytkowania przed rozpoczęciem korzystania z naszej witryny. Korzystając z naszej witryny, potwierdzasz, że akceptujesz te warunki użytkowania i że zgadzasz się ich przestrzegać. Jeśli nie wyrażasz zgody na te warunki użytkowania, powstrzymaj się od korzystania z naszej witryny.

 

Umowa

Uzyskując dostęp do naszej witryny, korzystając z niej, przeglądając ją lub dokonując rezerwacji, zgadzasz się, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych warunków użytkowania oraz zgadzasz się przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów, zasad i przepisów.

 

Dostęp do naszej strony

Dostęp do naszej witryny jest tymczasowo dozwolony i zastrzegamy sobie prawo do wycofania lub zmiany usług świadczonych na naszej stronie bez uprzedzenia. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności, jeśli z jakiegokolwiek powodu nasza strona będzie niedostępna w dowolnym momencie lub przez dowolny okres.

 

Prawa własności intelektualnej

Jesteśmy właścicielem wszystkich praw własności intelektualnej na naszej stronie oraz w publikowanych na nich materiałach. Prace te są chronione prawami autorskimi i traktatami na całym świecie. Wszystkie takie prawa są zastrzeżone. Możesz wydrukować jeden egzemplarz i pobrać w z dowolnej strony z naszej witryny w celach osobistych. Nie wolno modyfikować papierowych lub cyfrowych kopii jakichkolwiek materiałów wydrukowanych lub pobranych w jakikolwiek sposób, a także nie wolno wykorzystywać żadnych ilustracji, zdjęć, sekwencji wideo lub audio ani żadnych grafik niezależnie od towarzyszącego tekstu. Nasz status (i wszystkich zidentyfikowanych autorów) jako autorów materiałów na naszej stronie musi być zawsze potwierdzony. Nie wolno wykorzystywać żadnej części materiałów na naszej stronie w celach komercyjnych bez uzyskania od nas zgody. Jeśli wydrukujesz, skopiujesz lub pobierzesz dowolną część naszej witryny z naruszeniem niniejszych warunków użytkowania, twoje prawo do korzystania z naszej witryny wygasa natychmiast i musisz, według naszego wyboru, zwrócić lub zniszczyć wszelkie wykonane przez ciebie kopie materiałów.

 

Nasza odpowiedzialność

Materiały wyświetlane na naszej stronie są dostarczane bez żadnych gwarancji, warunków lub gwarancji co do ich dokładności. W zakresie dozwolonym przez prawo my, inni członkowie naszej grupy firm i powiązane z nami osoby trzecie niniejszym wyraźnie wykluczamy:

  • Wszystkie warunki, gwarancje i inne warunki, które mogłyby wynikać z ustawy, prawa zwyczajowego lub prawa słuszności.
  • Wszelka odpowiedzialność za jakąkolwiek bezpośrednią, pośrednią lub wynikową stratę lub szkodę poniesione przez dowolnego użytkownika w związku z naszą witryną lub w związku z korzystaniem, niemożnością korzystania lub wynikami korzystania z naszej witryny lub witryn, do których strony są z nią powiązane oraz wszelkie zamieszczone na nim materiały, w tym między innymi odpowiedzialność za:
  • utrata dochodów lub dochodów;
  • utrata działalności;
  • utrata zysków lub kontraktów;
  • utrata oczekiwanych oszczędności;
  • utrata danych;
  • utrata wartości firmy;
  • zmarnowany czas zarządzania lub pracy; i:

za jakąkolwiek inną stratę lub szkodę jakiegokolwiek rodzaju, niezależnie od tego, czy wynikają one z czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), naruszenia umowy lub w inny sposób, nawet jeśli można to przewidzieć, pod warunkiem, że warunek ten nie zapobiegnie roszczeniom o utratę lub uszkodzenie mienia materialnego lub wszelkie inne roszczenia z tytułu bezpośrednich strat finansowych, które nie są wykluczone przez żadną z powyższych kategorii. Nie wpływa to na naszą odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z naszego zaniedbania, ani na naszą odpowiedzialność za oszukańcze wprowadzanie w błąd lub wprowadzanie w błąd co do podstawowej kwestii, ani na żadną inną odpowiedzialność, której nie można wyłączyć ani ograniczyć zgodnie z obowiązującym prawem.

 

Poleganie na opublikowanych informacjach

Komentarze i inne materiały zamieszczone na naszej stronie nie mają stanowić porady, na której podstawie można polegać. Dlatego zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z polegania na takich materiałach przez każdego odwiedzającego naszą stronę lub przez kogokolwiek, kto może zostać poinformowany o którejkolwiek z jej treści.

 

Zmiany w witrynie

Ponadto możemy zmienić naszą witrynę w dowolnym momencie bez powiadomienia, dodając lub usuwając funkcje lub usługi. Będzie to dla ciebie bez odpowiedzialności. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania ofert i rabatów w dowolnym momencie i według naszego uznania. Certifa Aesthetics Training Academy (Certifa Aesthetics Ltd) nie gwarantuje, że informacje dostępne za pośrednictwem naszej strony są dokładne i nie ma obowiązku aktualizowania takich informacji. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub przeoczenia.

 

Prywatność danych

Certifa Aesthetics Training Academy (Certifa Aesthetics Ltd) ma oświadczenie o prywatności dla wszystkich klientów. Wszystkie dane osobowe, które nam przekazujesz, są bezpiecznie przechowywane. Nie dostarczamy ani nie sprzedajemy danych klientów żadnej organizacji zewnętrznej. Dołożymy wszelkich starań, aby, o ile jest to możliwe, zachować wszelkie szczegóły dotyczące wszelkich zamówień i płatności, ale w przypadku braku zaniedbań z naszej strony nie możemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty może ucierpieć, jeśli osoba trzecia uzyska nieautoryzowany dostęp do jakichkolwiek danych, które podajesz podczas uzyskiwania dostępu lub zamawiania.

 

Wirusy, hakowanie i inne przestępstwa

Nie możesz niewłaściwie korzystać z naszej witryny, świadomie wprowadzając wirusy, trojany, robaki,  bomby cyfrowe lub inny materiał, który jest złośliwy lub technologicznie szkodliwy. Nie wolno podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do naszej witryny, serwera, na którym przechowywana jest nasza strona, ani żadnego serwera, komputera lub bazy danych podłączonych do naszej witryny. Nie wolno atakować naszej witryny za pomocą ataku typu „odmowa usługi” lub rozproszonego ataku typu „odmowa usługi”. Naruszając to postanowienie, popełnisz przestępstwo na podstawie Ustawy o nadużyciach komputerowych z 1990 r. Każde takie naruszenie zgłosimy odpowiednim organom ścigania i będziemy współpracować z tymi organami, ujawniając im swoją tożsamość. W przypadku takiego naruszenia Twoje prawo do korzystania z naszej strony wygasa natychmiast. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane rozproszonym atakiem typu „odmowa usługi”, wirusami lub innymi technologicznie szkodliwymi materiałami, które mogą zainfekować sprzęt komputerowy, programy komputerowe, dane lub inne zastrzeżone materiały wynikające z korzystania z naszej witryny lub do pobierania jakichkolwiek opublikowanych na nim materiałów lub na dowolnej stronie z nimi powiązanej.

 

Link do naszej strony

Możesz udostępniać link do naszej strony głównej, pod warunkiem, że robisz to w sposób uczciwy i zgodny z prawem oraz nie szkodzi naszej reputacji ani nie korzysta z niej, ale nie możesz ustanawiać linku w sposób sugerujący jakąkolwiek formę stowarzyszenia , zatwierdzenia lub poparcia z naszej strony, o ile nie istnieje. Nasza strona nie może być umieszczana w ramkach na żadnej innej stronie, ani nie możesz tworzyć linku do żadnej części naszej strony innej niż strona główna. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania zgody na linkowanie bez powiadomienia.

 

Linki zewnętrzne z naszej strony

Wszelkie linki przedstawione na tej stronie zostały zamieszczone wyłącznie dla Twojej wygody. Dołączenie linku nie oznacza, że ​​popieramy lub przyjmujemy wszelką odpowiedzialność za połączoną stronę, jej zawartość lub jej dostawcę. Dostęp do strony, do której prowadzi link, podlega własnym warunkom i zasadom, do których należy się odwoływać.

 

Prawo i jurysdykcja

Niniejsza umowa podlega prawu Anglii i Walii. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów Anglii i Walii. Osoby, które uzyskują dostęp do naszej witryny z innych lokalizacji, są odpowiedzialne za przestrzeganie lokalnych przepisów i podatków, w stosownych przypadkach. Wszelkie spory nierozstrzygnięte w ramach zwykłej procedury reklamacyjnej będą rozstrzygane wyłącznie przez sądy Anglii i Walii zgodnie z prawem angielskim.

 

Odmiany lub warunki korzystania z naszej strony internetowej

Możemy zmienić niniejsze warunki użytkowania w dowolnym momencie, zmieniając tę ​​stronę. Oczekujemy od czasu do czasu sprawdzania tej strony w celu zauważenia wszelkich wprowadzonych przez nas zmian, ponieważ są one dla Ciebie wiążące. Niektóre postanowienia zawarte w niniejszych warunkach użytkowania mogą zostać zastąpione postanowieniami lub uwagami opublikowanymi w innym miejscu na naszej stronie.

 

Obawy

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące materiałów, które pojawiają się na naszej stronie, skontaktuj się z info@certifa-aesthetics.com

error: Content is protected ! Copyright & Property Rights by Certifa Aesthetics.