fbpx
0044 7932 857109
info@certifa-aesthetics.com

Laserowe terapie blizn

our article at Aesthetic Cosmetology and Medicine Jornal
16 maj 2022

Laserowe terapie blizn- dla Aesthetic Cosmetology and Medicine Journal!

Terapie blizn opisane w literaturze obejmują metody chemiczne, fizyczne i chirurgiczne. Leczenie koncentruje się przede wszystkim na zapobieganiu nieprawidłowemu procesowi gojenia się skóry, w tym celu często stosuje się terapie łączone. Celem artykułu było przedstawienie klasyfikacji blizn oraz koncepcji laserowej terapii leczenia blizn, w oparciu o zalecenia Międzynarodowego Konsensusu z 2020 r. przedstawionego przez Amerykańskie Towarzystwo Laserów w Medycynie i Chirurgii (ASLMS) oraz wyników przeprowadzonych badań naukowych. Choć laseroterapia należy do jednych z najbardziej efektywnych metod, jednoznaczne stwierdzenie, że jest ona najskuteczniejsza w leczeniu blizn nie jest możliwe. Efekt końcowy zależy od wielu czynników, m.in. od rodzaju i wieku blizny.

Pelen artykul:

ACM-2022-01-vC-Motte-PL

error: Content is protected ! Copyright & Property Rights by Certifa Aesthetics.