RodzajKurs OnlineMinimum wymogow przystapienia:
• Kwalifikacje brytyjskie na poziomie 3- w zakresie kosmetyki lub • polskie wykrztalcenie policealne lub • Wyzsze w zakresie kosmetyki lub kosmetologii            
Cena1250 zł
Kup Teraz

Podstawowy poziom wiedzy na temat lasera / IPL na poziomie 4 zapewnia podstawową wiedzę na temat technologii światła i lasera. Musisz to zrobić przed złożeniem wniosku o przyznanie specjalnej licencji z lokalnego council’u, czy przed złożeniem wniosku o ubezpieczenie i przed pierwszym włączeniem lasera lub IPL. Jest to szkolenie obowiązkowe, ponieważ zapewnia dogłębne zrozumienie bezpiecznego korzystania z laserów i IPL oraz jest warunkiem wstępnym wszystkich szkoleń z zakresu lasera i IPL. Jest wymagane prawnie w Wielkiej Brytanii.
Podczas tego kursu, zgodnego z zaleceniami MHRA, BMLA, miedzy innymi:
Wyjaśnimy Ci, w jaki sposób laser różni się od światła.
Przedstawimy klasyfikacje laserów i IPL
Wyjaśnimy Ci, w jaki sposób laser różni się od światła.
Omowimy właściwe przepisy, standardy i wytyczne.
Dowiesz się, jak światło i laser mogą oddziaływać z tkankami – w tym ze skórą.
Nauczysz się podstawowych zasad generowania lasera i poznasz przegląd technologii laserowej / IPL
Opiszemy klasyfikacje zagrożenia laserowego
Poznasz znaczenie powiązanych etykiet ostrzegawczych
Poznasz Zasady zapewnienia jakości
Poznasz Charakterystyke emisji różnych typów urządzeń
Poznasz Mechanizmy interakcji laser-tkanka
Poznasz zasady penetracji światła o różnych długościach fali przez skórę i oko
Poznasz Niebezpieczeństwa uszkodzenia siatkówki i rogówki oka
Zapoznasz się z zagrożeniami dla oczu i skóry w wyniku przypadkowego narażenia
Poznasz pojęcia związane z maksymalnymi dopuszczalnymi narazeniami a także odleglosci związane z nominalnym ryzykiem zagrozenia dla oczu
Nauczysz się zasady oceny ryzyka
Omowimy zarządzanie bezpieczeństwem stosowania lasera, w tym role LPA, LPA, przepisów lokalnych i obszaru kontrolowanego
Dowiesz się o ryzyku związanym z przypadkowymi odbiciami i bezposrednia ekspozycjia ciala i oczu
Poznasz Środki ochrony indywidualnej, w tym ochrony oczu
Przedstawiamy realne zagrożenia dla pacjenta
Opiszemy przypadkowe zagrożenia, w tym elektryczne cz ymozliwe w związku z ogniem
Dodatkowo, dokladnie poznasz, Jak radzić sobie z wypadkami przy pracy

Na końcu tego kursu otrzymasz materiały szkoleniowe (skoroszyty) i poproszony o wypełnienie oceny wielokrotnego wyboru online.
Otrzymasz od nas bezpłatnie
Podstawowe wytyczne dotyczące dokumentacji
Wytyczne i wskazówki dotyczące praktyki laserowej / IPL
Może to zająć do 30 godzin nauki
W brytyjskim sektorze edukacji istnieje wiele rodzajów kwalifikacji oferowanych przez brytyjskie organy akredytujące.
W Rejestrze Kwalifikacji Regulowanych znajduje się ponad 200 takich organów akredytujących. Niektórzy specjalizują się w określonych przedmiotach. Inni specjalizują się w rodzajach kwalifikacji, takich jak poziomy „ level A”, egzaminy GCSE i kompetencje zawodowe lub kwalifikacje oparte na wiedzy.
Kwalifikacje różnią się pod względem wielkości i rodzaju, mogą mieć charakter akademicki, zawodowy lub umiejętności i są pogrupowane według różnych poziomów trudności. W Anglii, Walii i Irlandii Północnej kwalifikacje są podzielone na kwalifikacje związane z uzyskaniem wyższego wykształcenia, które znajdują się w ramach kwalifikacji w ramach szkolnictwa wyższego (FHEQ) i są nadawane przez organy posiadające uprawnienia do nadawania stopni naukowych oraz kwalifikacje regulowane, które znajdują się w regulowanych ramach kwalifikacji ( RQF) i są akredytowane przez Ofqual w Anglii, Radę ds. Programu Nauczania, Egzaminów i Oceny w Irlandii Północnej oraz Qualifications Wales w Walii. Health Education England (HEE) uzyskała mandat i uprawnienia na opracowanie standardów edukacji i szkoleń w zakresie niechirurgicznych zabiegów kosmetycznych. Specyficzne dla standardów wg HEE jest, że te kwalifikacje nie muszą być zdobywane na uniwersytecie, a raczej przez akredytowanego dostawcę szkoleń, nasza akredytacja jest najbardziej restrykcyjna formą akredytacji- udzielona miedzy innymi przez CPD Accreditation Group. Każdy kurs i dołączone do niego materiały szkoleniowe zostały zweryfikowane przez powołanych do tego, niezależnych ekspertów w Wielkiej Brytanii.
Uzyskane przez nas kwalifikacje są kwalifikacjami w ramach kształcenia wyższego i odpowiadają.
Level 4- Higher Education
Level 5- Higher Education
Level 6- Bachelor’s degree- Diploma
Kwalifikacje mają również rozmiar punktów edukacyjnych, przy użyciu brytyjskiego systemu 1 punkt edukacyjny = 10 nominalnych godzin pracy lub nauki (określany w RQF całkowitym czasem kwalifikacji). 1 punkt CPD odpowiada jednej godzinie nauki, zatem 10 CPD odpowiada jednemu punktowi edukacyjnemu.
W RQF terminy „Award”, „Certyfikat” i „Dyplom” są używane do rozróżnienia kwalifikacji o odpowiednio 1-12, 13-36 i 37+ punktach edukacyjnych. Przyjmuje się, że rok akademicki składa się z 120 punktów, a cały rok kalendarzowy – 180 punktów, więc tytuł licencjata z wyróżnieniem zwykle wynosi 360 punktów (podzielonych równo na poziomy 4–6 ).
Dlatego tez, podążając ścieżka edukacyjną według naszego programu edukacyjnego- poziom 4-6, po osiągnieciu 370 CPD wydany zostanie Dyplom na poziomie 6.

 

 

 

 

 

 

Section 1Wstep
Lecture 1Wprowadzenie
Lecture 2Czego nauczysz się z tego kursu?
Section 2Odpowiednie przepisy, normy i wytyczne
Lecture 3Raport HEE
Lecture 4Wiedza i kwalifikacje
Lecture 5Regulacje Międzynarodowe, europejskie i brytyjskie
Lecture 6Dlaczego podstawa wiedzy jest obowiązkowa?
Section Quiz
Section 3LPA oraz LPS
Lecture 7Laser Protection Adviser, Laser Protection Supervisor
Lecture 8Dokumentacja
Section 4Lasery i źródła światła (IPL)
Lecture 9Oś czasu
Lecture 10Co to jest swiatlo?
Lecture 11Spektrum Elektromagentyczne
Lecture 12Co to jest kolor?
Lecture 13Tęcza Maxwella
Lecture 14Długość Fali
Lecture 15Czy laser jest niebezpieczny?
Section Quiz
Section 5Zagrożenia
Lecture 16Klasyfikacja laserów
Lecture 17AEL & MPE
Lecture 18Zagrożenie dla oczu
Lecture 19Środki ochrony indywidualnej
Lecture 20Zagrożenia tkankowe
Lecture 21Zagrożenia niezwiązane z wiązką
Lecture 22Laserowy Obszar Kontrolowany
Section Quiz
Section 6Światło kontra laser
Lecture 23Barwy światła
Lecture 24Światło w zabiegach na skóre
Lecture 25Filtry
Lecture 26Kształt impulsu
Lecture 27Podstawowy schemat lasera
Lecture 28Klasyfikacja laserów
Section Quiz
Section 7Interakcje światła i tkanki
Section 8Ważne parametry
Lecture 30Ważne parametry
Lecture 31Chromofory
Lecture 32Czas trwania impulsu
Lecture 33Rozmiar plamki
Lecture 34Gestosc mocy
Lecture 35Chłodzenie
Lecture 36Typ aplikacji
Lecture 37Rodzaje laserów
Section 9Podstawowa teoria zabiegów
Lecture 38Skóra
Lecture 39Quiz typu skóry Fitzpatricka
Lecture 40Skala Etniczności Lancera (LES)
Lecture 41Chromofory
Lecture 42Redukcja Owlosienia
Lecture 43Usuwanie tatuażu
Lecture 44Fotoodmladzanie
Lecture 45Przebarwienia
Lecture 46Zmiany naczyniowe
Lecture 47Trądzik
Lecture 48Zabiegi ablacyjne
Section Quiz
Section 10Wytyczne
Lecture 49W pokoju zabiegowym
Lecture 50Konsultacja
Lecture 51Test skórny
Lecture 52Przeciwwskazania
Lecture 53Wczesne wykrywanie raka skóry - uzyskaj akredytację
Lecture 54Kliniczne punkty końcowe
Lecture 55Działania niepożądane
Lecture 56Porady dotyczące postepowania pozabiegowego
Section Quiz
Section 11Referencje